TP.Cần Thơ: Tổng trị giá hoạt động công tác Hội quý I đạt trên 57 tỷ đồng

31/10/2023 - 05:10

Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ hội xuân hồng năm 2022

 

Trong quý I/2022, Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo các đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo tại cộng đồng. Các phong trào, cuộc vận động của Hội đều đạt và vượt chỉ tiêu: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đạt 115%; Hưởng ứng và phát động Lễ hội Xuân hồng (3 tháng của Chiến dịch) đạt 100,90%; Trợ giúp thường xuyên cho 1.594 địa chỉ nhân đạo; Có 9/9 cấp quận, huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa VIII; Đóng góp Văn kiện đại hội đại biểu cấp thành phố, cấp toàn quốc và dự thảo Điều lệ Hội (bổ sung và sửa đổi); Phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị chia sẻ, học tập kinh nghiệm về công tác hiến máu tình nguyện và phong trào Chữ thập đỏ tại thành phố Cần Thơ; Đội mai táng bệnh nhân tử vong do mắc Covid đã hỏa táng cho 10 trường hợp trên địa bàn quận Ninh Kiều… Tổng trị giá thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt trên 57 tỷ đồng.
Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-TƯHCTĐ, ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 30/KH.CTĐ, ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành Hội về tổ chức Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI triển khai đến cấp Hội cơ sở và quận, huyện. 
Tính đến ngày 25/3/2022, các tổ chức Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (trong đó gồm, 83 xã/phường/thị trấn và 9 quận, huyện, sớm hơn 2 tuần Kế hoạch đề ra). Theo đó, Hội nghị cũng bàn bạc, thảo luận một số nhiệm vụ triển khai thực hiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 (tổ chức Đại hội vào ngày 26, 27/5/2022).
Thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI toàn thành phố thực hiện 102 công trình đạt trên 171 tỷ đồng. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Vương Quốc Khôi, Trưởng phòng Công tác Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội Chữ thập đỏ, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở và quận, huyện. Đồng thời, đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Bám sát Hướng dẫn của Trung ương Hội và Công văn số 38-CV/TU ngày 30/10/2020 của Thành ủy “về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027”. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Quan tâm chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện thi đua các mô hình dân vận khéo. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Hội viên, tình nguyện viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị chu đáo mọi việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.
Tiến Trọng

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *