Tổ chức thành công Đại hội điểm – Đại hội Chi bộ CTXH-QLTH nhiệm kỳ 2022 – 2025

31/10/2023 - 05:10

Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Hải Anh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội; đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội; đồng chí Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Hội (dự trực tuyến) và đại diện chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chi bộ  CTXH – QLTH đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đảng viên được phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy, Đảng ủy khối, Thường trực Trung ương Hội. Thường xuyên chú ý tới việc nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận của cán bộ và đảng viên. Mọi nghị quyết của cấp uỷ đã được triển khai kịp thời, nghiêm chỉnh và vận dụng vào tình hình nhiệm vụ của Ban. 
Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng; Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.
Đội ngũ đảng viên được rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật và năng lực công tác. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, chủ động học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn…

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Anh đánh giá cao những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để Chi bộ khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2025. 
Đồng chí Nguyễn Hải Anh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn kết công tác đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức nâng cao chất lượng học tập quán triệt nghị quyết của đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII, XIII) của Bộ Chính trị; Thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, chú trọng việc giáo dục quản lý xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực hiện chuyên môn; Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và các Nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, Đảng ủy Khối và cơ quan Trung ương Hội; Thực hiện nghiệm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, quy trình quy chế xử lý công việc quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký sáng kiến đổi mới kỹ thuật nâng cao chất lượng chuyên môn. 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Trần Sỹ Pha tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban CTXH – QLTH nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Trần Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Ban CTXH – QLTH nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hà Mi
 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *