THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

31/10/2023 - 05:10
Thuộc tính Giá trị
Trích yếu: Thư của Chủ tịch nước gửi Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Số/Ký hiệu: 9/2015
Ngày: 22/09/2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chủ tịch nước

Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *