Thư của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng đã và đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

31/10/2023 - 05:10

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong Thư gửi đồng bào miền Nam, Người bày tỏ: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh anh dũng”.

Tháng 6 năm 1947, tại một hội nghị diễn ra ở Đại Từ (Thái Nguyên), các đại biểu đại diện các cơ quan, các ngành của Trung ương, các khối và các tỉnh đã thống nhất chọn ngày 27-7 là Ngày Thương binh toàn quốc. Thực hiện Chỉ thị 223/CT-TƯ ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27-7 hằng năm là Ngày Thương binh – Liệt sĩ của cả nước. Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, 70 năm qua, cùng với vai trò chủ đạo của Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với vai trò là tổ chức bổ trợ cho Chính phủ trong công tác nhân đạo, luôn xác định công tác chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, huy động được nguồn lực to lớn trong cộng đồng. Nổi bật là các phong trào vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Chữ thập đỏ, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến anh linh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và trân trọng gửi lời thăm hỏi tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các đồng chí và gia đình mãi xứng đáng là những người trung kiên, gia đình gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *