Thông báo: Tạp chí Nhân Đạo có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu

31/10/2023 - 05:10

Tạp chí Nhân Đạo có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp ấn phẩm Chuyên đề chính phủ
  2. Nguồn vốn:         Ủy Ban Dân tộc
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2019 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 03 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).
  5. Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX: Phòng Hành chính trị sự – Tạp chí Nhân đạo.
  6. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000VNĐ.
  7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2019.
  8. Thời điểm lập Biên bản tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 14 tháng 03 năm 2019. Tại trụ sở Tạp chí Nhân Đạo – Địa chỉ: Số 68, Phố BàTiệu, Hà Nội.

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *