Thành phố Móng Cái: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027

31/10/2023 - 05:10

Đồng chí Vũ Hồng Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Các học viên tham dự hội nghị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 17 xã phường, 04 đơn vị trực thuộc, 98 đồng chí chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thuộc 17 xã, phường.

Đồng chí Vũ Hồng Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh và các đồng chí lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã truyền đạt, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đồng thời, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung cơ bản về Hướng dẫn nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết đại hội; Công tác kiểm tra và quy trình thực hiện của Hội Chữ thập đỏ; Hướng dẫn công tác phát triển, quản lý và phát huy lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 – 2027; hướng dẫn công tác truyền thông công tác hội; Hướng dẫn thực hiện phong trào “ Tết nhân ái”; Hướng dẫn thực hiện triển khai chương trình “ An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; Hướng dẫn thực hiện chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em, khuyết tật”; Hướng dẫn thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về vận động, phát triển nguồn lực của Hội.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 17 xã phường, đơn vị trực thuộc, các đồng chí chi hội trưởng Chi hội CTĐ thuộc 17 xã, phường trên địa bàn vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác nhân đạo tại địa phương và trao đổi, giải đáp, giải quyết khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế tại đơn vị; đồng thời thống nhất hành động của các cấp Hội trong tổ chức triển khai công tác nhân đạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Trần Tương

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *