Kiên Giang: Kết quả công tác hội 6 tháng đầu năm 2020.

31/10/2023 - 05:10

Chủ trì Hội nghị có Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố và Hội cơ sở trực thuộc tỉnh Hội, các đơn vị được Ban Chỉ đạo tỉnh giao chỉ tiêu vận động HMTN năm 2019 tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 các cấp Hội trong tỉnh đã làm tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, trợ giúp cho nhiều đối tượng dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động thiết thực như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020, được các cấp Hội phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua triển khai thực hiện Phong trào đã vận động được 37.754 suất quà, trị giá trên 15,06 tỷ đồng đạt 157,3% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.(Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 4,93 tỷ đồng). Duy trì tốt việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội thực hiện trợ giúp được 5.274 lượt địa chỉ nhân đạo, trị giá trên 2,95 tỷ đồng. 

 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp tổ chức các sự kiện, Chiến dịch như: “Lễ hội Xuân Hồng” và Ngày “Chủ nhật đỏ”; Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè; Chương trình“Hành trình đỏ”…năm 2020. Qua phát động các Chiến dịch, sự kiện đã tổ chức 41 đợt hiến máu tập trung, tiếp nhận được 12.073 đơn vị máu, đạt 68,2 % so với kế hoạch năm, trị giá trên 9,11 tỷ đồng, phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Lễ, Tết, hè  năm 2020. 

Từ các hoạt động nhân đạo xã hội thông qua các phong trào được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp Hội trong toàn tỉnh vận động nguồn lực tổng giá trị  là: 71,2/80 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch năm 2020, tỷ suất hoạt động đạt gần 15,5 lần so với ngân sách Nhà nước cấp cho các cấp Hội 6 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 cũng còn tồn tại, hạn chế đó là: Bộ máy tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở tuy được củng cố, kiện toàn; nhưng chưa ổn định, chất lượng hoạt động có mặt giảm; công tác vận động phát triển nguồn lực của Hội còn bộc lộ những hạn chế; vận động xây dựng quỹ và các nguồn lực khác phục vụ hoạt động nhân đạo của các cấp Hội còn đơn điệu, chậm đổi mới; các cấp Hội chú trọng vận động ủng hộ trực tiếp; tính chuyên nghiệp trong vận động phát triển nguồn lực còn hạn chế; đội ngũ cán bộ ở các cấp chưa đáp ứng yêu cầu trong phát triển nguồn lực. Công tác phát triển hội viên mới còn khó khăn; chất lượng hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ còn hạn chế, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở một số địa phương chưa đi vào chiều sâu. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo một số huyện, thành Hội và Hội cơ sở trực thuộc chưa kịp thời, số liệu chưa đầy đủ và chưa đúng hướng dẫn của tỉnh Hội.

 

Ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 cần triển khai thực hiện đó là: Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền; triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nghị quyết Hội Chữ thập đỏ các cấp; Chỉ thị số 1724/CT-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới ”; các giá trị nhân đạo, các hoạt động nhân đạo gắn với kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tham mưu kiện toàn BCH, BTV tỉnh Hội; củng cố tổ chức Hội cơ sở, rà soát số lượng thực tế hội viên tại cơ sở; tuyên truyền phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V. Tiếp tục triển khai các hoạt động vận động các nguồn lực, cứu trợ xã hội; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021. Phối hợp tổ chức chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo 2020. 
 

 
Ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN năm 2019

Nhân Hội nghị này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã công bố quyết định của Trung ương Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang tặng 01 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 01 cá nhân và 77 Bằng khen cho 25 tập thể, 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện năm 2019.
Văn Tùng.

    

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *