Hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo”

31/10/2023 - 05:10

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2016) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 30/8/2016, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo”, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Thu – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ trì Hội thảo.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham gia Hội thảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện báo chí và tuyên truyền. Theo đó, các báo cáo viên đã tập trung đi sâu nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, những mệnh đề, những tư tưởng cốt lõi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân đạo, đồng thời thấy được ý nghĩa của tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm” trong tư tưởng của Người để vận dụng trong quá trình thực hiện công tác nhân đạo hiện nay.Với mục đích trao đổi, bàn luận, đóng góp các quan điểm khoa học, làm rõ giá trị tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh trong công tác, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, các vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện công tác nhân đạo và bài học kinh nghiệm.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ một số tỉnh và các đại biểu tham gia Hội thảo

Tại Hội thảo, Giaó sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Thành viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị khu vực I, trình bày về Giá trị nhân văn, nhân đạo của nhân loại, của dân tộc Việt Nam với việc hình thành tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, trình bày những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Thành viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bầy nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo

Sự nghiệp nhân đạo là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc vừa trực tiếp chăm lo, trợ giúp các đối tượng khó khăn trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tình hình nhân dân ở cơ sở. Trên cơ sở việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trên các vấn đề: Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm, các cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vun đắp các giá trị tốt đẹp trong truyền thống dân tộc, truyền thống của Hội trong 70 năm qua. Thực hiện tốt các nội dung học tập này đảm bảo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo của Việt Nam, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trung Nghĩa – Thanh Quang

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *