Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”

31/10/2023 - 05:10

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cảm ơn các cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 59/QĐ-TTg, góp phần giúp cơ quan dân tộc các cấp từ Trung ương đến địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết: Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg giai đoạn 2017 – 2018 có 18 cơ quan báo, tạp chí tham gia, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, thôn bản biên giới, xã đặc biệt khó khăn, chùa Khmer thuộc vùng DTTS và miền núi với kinh phí thực hiện chính sách là 210 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, đổi mới nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh phản ánh trung thực mọi mặt đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới; cải tiến hình thức ấn phẩm đẹp, ngắn gọn, rõ nét, cơ bản phù hợp với tập quán, tâm lý, bản sắc văn hoá của đồng bào DTTS và miền núi. Các ấn phẩm đã được chuyển tới đúng đối tượng thụ hưởng tại các xã, thôn, bản…

Đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc báo cáo kết quả giai đoạn 2017 – 2018 triển khai giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Vũ Hữu Hoạt cho biết: Việc cung cấp các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã có những tác động tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và miền núi; phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, nâng cao ý thức cảnh giác không nghe lời kẻ xấu… Báo chí còn góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Mạng lưới trường lớp giáo dục mầm non, trường phổ thông ở vùng DTTS và miền núi tiếp tục được mở rộng; chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, công tác khuyến nông, lâm ngư; tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề; phổ biến mô hình sản xuất tốt, hiệu quả đến đồng bào…

Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 – 2021, sẽ có 19 báo, tạp chí tham gia thực hiện. Các báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng thông tin, tuyên truyền và phản ánh đời sống thực tiễn của đồng bào, vừa làm tài liệu phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Năm 2019, định hướng tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí thực hiện chính sách theo hướng thông tin đa chiều về cơ sở, đặc biệt là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung. Các ấn phẩm đậm nét về tôn chỉ, mục đích của các báo, tạp chí nhưng phải đi sâu vào chuyên đề riêng, mang tính đặc thù của đồng bào DTTS.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số báo cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình như việc cấp kinh phí có lúc còn chậm, giá báo và công in tăng, phương án phát hành các ấn phẩm trong năm 2019.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, với đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn này báo in với thế mạnh là lưu trữ tài liệu vẫn là một kênh thông tin quan trọng. Trên tinh thần ủng hộ các báo, tạp chí trong điều kiện thực hiện đúng các quy định cho phép, Ủy ban Dân tộc sẽ đồng hành cùng các đơn vị để việc triển khai thực hiện một cách tốt nhất Quyết định 45/QĐ-TTg.

Trần Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *