Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

31/10/2023 - 05:10
Thuộc tính Giá trị
Trích yếu: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Số/Ký hiệu: TƯ-HCTĐVN
Ngày: 07/09/2022
Cơ quan ban hành: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *