Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện

31/10/2023 - 05:10

Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Chương trình xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau là một chủ trương lớn, nhất quán xuyên suốt các thời kỳ cách mạng của Đảng ta. Cùng với truyền thống nhân đạo, nhân ái đã tạo nên những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ thành công và đem lại hiệu quả thiết thực cho những người yếu thế, những người khó khăn để cuộc sống tốt lành hơn, xã hội nhân ái hơn, đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trên cơ sở các nội dung của chương trình đã ký kết, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, hai bên phải thực chất, khắc phục bệnh hình thức, định kỳ sơ kết, tổng kết từ đó đánh giá được những kết quả đã làm để có sự điều chỉnh cần thiết cùng thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng Luật hoạt động nhân đạo; Xây dựng đề án để MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam định kỳ biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân đóng góp tốt vào công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Bà Bùi Thị Hòa – Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa khẳng định, ngay sau Lễ ký kết chương trình phối hợp, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng địa phương. Qua đó đưa Chương trình phối hợp thực chất, hiệu quả, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực tốt công tác an sinh xã hội mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho người dân.

 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027.

 

Chương trình được ký kết nhằm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư và kết luận số 44 ngày 14/11/2022 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới.
Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động như: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động.
Đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.
Bài: Hồng Hạnh – Ảnh: Đại Thắng

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *