Hòa Bình: Trên 10.000 người hiến máu tình nguyện

31/10/2023 - 05:10

Hiến máu nhân đạo là phong trào lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Vì vậy, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, phong trào đã đi vào đời sống nhân dân và trở thành nề nếp. Với sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và sự chung tay đồng lòng của các cấp, các ngành đã đem đến cơ hội được chữa trị bệnh cho hàng nghìn người mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao Giấy khen cho tình nguyện viên hiếu máu tiêu biểu

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã triển khai tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng; Chiến dịch những giọt máu hồng hè; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4); Ngày quốc tế Người hiến máu (14/6)…Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương,  Bệnh  viện 198 Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh tổ chức 22 đợt hiến máu tình nguyện với 10.154 người tham gia đăng ký hiến máu, số đơn vị máu đủ tiêu chuẩn thu được là 7.564 đơn vị, tăng 642 đơn vị so với năm 2017, đạt 135% năm, sau quy đổi đơn vị máu được 9.354 đơn vị, tăng 1.624 đơn vị, đạt 151% kế hoạch năm.

Để phong trào ngày càng lớn mạnh, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng. Đồng thời, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự gương mẫu đi đầu từ các nhà quản lý của các cơ quan, đơn vị đã thu hút được đông đảo tình nguyện viên không chỉ ở các cơ quan công lập mà còn có các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, mỗi năm đều tăng số lượng các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Năm 2018, đã có 133 Câu lạc bộ hiến máu với 2.442 người tham gia. Trong đó 76 Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện với 1.414 tình nguyện viên, 27 Câu lạc bộ hiện máu gia đình với 242 tình nguyện viên, 30 Câu lạc bộ hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống) với 786 tình nguyện viên.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai tốt kế hoạch hiến máu tình nguyện, phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động rộng rãi trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm đạt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện quốc gia giao năm 2019 vận động 0,77% dân số tham gia hiến máu, với 6.500 đơn vị máu.

Hương Dung

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *