Hòa Bình: Tôn vinh 96 tập thể và cá nhân có thành tích xuắc sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

31/10/2023 - 05:10

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình đã chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện, vận động được hàng ngàn đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện để cứu sống người bệnh. Nhiều cá nhân tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần và tích cực tuyên truyền, vận động cho mọi người tham gia hiến máu, tạo nên phong trào hành động nhân ái, nghĩa cử cao đẹp luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người bệnh. Phong trào cũng đã thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ hiến máu như mô hình gia đình hiến máu tại các xã, phường, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại phường Phương Lâm, Ngân hàng máu sống tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình thu hút hàng trăm người tích cực tham gia.

Các tình nguyện viên trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình đã tôn vinh, khen thưởng 6 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuắc sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cũng trong buổi sáng, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình tổ chức  hiến máu tình nguyện. Kết quả, có 345 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 297 đơn vị máu.

Hương Dung

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *