Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ninh

31/10/2023 - 05:10

Ngày 22/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với hội quần chúng, nhất là đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù như hội chữ thập đỏ; chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết để làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện và hoạt động của tổ chức hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật; xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Sau 10 năm thực hiện luật, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo đã có chuyển biến tích cực, nâng cao rõ rệt. Từ hoạt động, phong trào của hội, đã có trên 11.000 lượt người được cứu trợ khẩn cấp gắn với tái thiết phục hồi, tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng; hơn 784.000 lượt người được hỗ trợ nhân đạo, tổng giá trị trợ giúp hơn 230,7 tỷ đồng; hơn 969.000 lượt người được khám, tư vấn, tặng quà với trị giá 70,2 tỷ đồng. Hoạt động hiến máu nhân đạo được triển khai rất hiệu quả với tổng cộng 385 đợt ra quân, thu hút sự hưởng ứng của 124.000 lượt người; hơn 95.000 người tham gia hiến tặng hơn 64.000 đơn vị máu…

Đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến, đề xuất

Các hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ khác, như: Sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm thông tin thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó thảm họa… cũng được Quảng Ninh triển khai thực hiện tốt.

Qua nghe báo cáo, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Quảng Ninh. Với sự quan tâm sát sao, đầu tư đúng mức và việc triển khai, thực hiện tốt các hoạt động, phong trào, Quảng Ninh đã và đang là một trong những lá cờ đầu của cả nước, với vai trò và uy tín ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh đã cùng thảo luận, cho ý kiến, làm rõ một số vấn đề: Việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới; đánh giá 10 năm chữ thập đỏ, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động, phong trào; huy động kinh phí để tổ chức các hoạt động nhân đạo và triển khai phong trào; việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ chữ thập đỏ; góp ý xây dựng Dự thảo tầm nhìn chiến lược của hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Đề án “Hội Chữ thập đỏ là tổ chức nòng cốt thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ”…

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ luôn có ý nghĩa rất to lớn, quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội… Chính vì vậy, Quảng Ninh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động, phong trào của tổ chức hội. Nhờ đó, hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt; ý thức, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao; chất lượng hoạt động, phong trào ngày càng được cải thiện, đi vào chiều sâu thực chất; đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội ngày càng bền vững, đồng đều, thu hẹp khoảng cách chênh lệch, đảm bảo ngày càng tốt hơn cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt tỉnh Quảng Ninh tiếp thu những ý kiến đề xuất, đóng góp của phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, sát sao hơn nữa trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở và trong cả cộng đồng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, ngành, người dân; đảm bảo điều kiện hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội. Tỉnh cũng sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa việc đoàn kết, tập hợp, bổ sung lực lượng; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động, phong trào; xây dựng thêm các đợt thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh để tạo sức hút cho hoạt động, phong trào hội.

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng gợi mở, trong thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế đặt hàng công việc đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong một số nội dung, hướng tới việc huy động được sức mạnh từ cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ hoạt động tốt, luôn tập trung, tích cực, chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống, đóng góp vai trò vào việc đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo Minh Hà/baoquangninh.com.vn

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *