Đà Nẵng: Hướng dẫn triển khai công tác Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp  

31/10/2023 - 05:10

Các học viên được chia sẻ một số nội dung cơ bản Chỉ thị 47/CT-TW, ngày 03/11/2020 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI; mục tiêu, yêu cầu, nội dung đại hội; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, một số tình huống thường gặp, chương trình, kịch bản, nội dung một số tài liệu đại hội,….

 


 Cán bộ các cấp ở Đà Nẵng tham dự lớp tập huấn công tác chuẩn bị đại hội.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp Hội Chữ thập đỏ các quận huyện, thành phố, các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Trước đó, ngày 12/3/2021, Thành ủy Đà Nẵng đã có Chỉ thị số 06-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Chỉ thị 06-CT/TU yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ, như: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc xây dựng đề án nhân sự lãnh đạo Hội các cấp nhiệm kỳ mới theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí,…tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ; Đại hội cấp cơ sở và tương đương hoàn thành trước tháng 6/2021; Đại hội cấp huyện và tương đương hoàn thành trước tháng 10/2021; Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành trong quý IV/2021.     

P.Trang
 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *