Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi (Đào tạo Kaigo) – Kỹ năng cơ bản

31/10/2023 - 05:10

Đây là chương trình đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng nhằm đảm bảo cho người học có thể vận dụng, hành nghề tại các cơ sở y tế (có Lão khoa), Viện dưỡng lão, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi….trong nước.

Chương trình gồm 11 mô-đun:

Mô-đun 1: Giới thiệu nghề chăm sóc người cao tuổi; lịch sử hình thành nghề chăm sóc người cao tuổi:

– Bài 1: Lịch sử hình thành nghề chăm sóc người cao tuổi

– Bài 2: Phẩm chất đạo đức, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên chăm sóc người cao tuổi

Mô – đun 2: Nhập môn chăm sóc người cao tuổi

Bài 1: Quan điểm cơ bản về nghề chăm sóc

Bài 2: Hiểu biết cơ bản về trí nhớ, tâm lý liên quan đến chăm sóc người cao tuổi

Bài 3: Kiến thức cơ bản về giao tiếp, truyền thông trong chăm sóc người cao tuổi

Bài 4: Kiến thức cơ bản về di chuyển, dịch chuyển của  người cao

Bài 5: Kiến thức cơ bản về hỗ trợ ăn uống và chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi

Bài 6: Kiến thức cơ bản về bài tiết của người cao tuổi

Bài 7: Kiến thức cơ bản về hỗ trợ tắm và vệ sinh cơ thể cho người cao tuổi

Bài 8: Kiến thức cơ bản về môi trường sống của người cao tuổi

Mô – đun 3: Quy trình chăm sóc người cao tuổi 

Bài 1: Chăm sóc người cao tuổi cơ sở 1

Bài 2: Chăm sóc người cao tuổi cơ sở 2

Bài 3: Những kiểm tra quan trọng

Mô – đun 4: Kỹ năng giao tiếp, truyền thông  trong chăm sóc người cao tuổi

Bài 1: Ý nghĩa và mục đích của giao tiếp

Bài 2: Kỹ năng và phương thức giao tiếp

Mô – đun 5:  Hỗ trợ di chuyển và dịch chuyển người cao tuổi

Bài 1: Kiến thức cơ bản liên quan đến xương, khớp và cơ

Bài 2: Kiến thức cơ bản liên quan đến động tác vận động.

Bài 3: Kiến thức cơ bản của cấu trúc cơ thể, di chuyển và di chuyển bằng xe lăn

Mô – đun 6: Hỗ trợ bài tiết người cao tuổi

Bài 1: Kiến thức cơ bản về hệ bài tiết

Bài 2: Cách sử dụng các công cụ và các thiết bị hỗ trợ sự bài tiết

Mô – đun 7: Hỗ trợ thay quần áo, sinh hoạt và việc nhà cho người cao tuổi

Bài 1: Hỗ trợ giặt giũ

Bài 2: Hỗ trợ may, vá

Bài 3: Quản lý vệ sinh đồ ngủ (chăn, ga, gối…)

Bài 4: Kiến thức, kỹ thuật cơ bản về hỗ trợ người cao tuổi về việc chăm sóc bản thân

Mô – đun 8: Hỗ trợ ăn uống cho người cao tuổi

Bài 1: Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và bữa ăn đối với người cao tuổi

Bài 2: Kỹ năng hỗ trợ bữa ăn và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ phục vụ bữa ăn của người cao tuổi

Bài 3: Kỹ năng chăm sóc người cao tuổi trong bữa ăn

Bài 4: Phòng tránh tai nạn ăn uống và những điểm cần lưu ý khi chăm sóc, hỗ trợ bữa ăn

Bài 5: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi

Mô – đun 9: Hỗ trợ tắm rửa và vệ sinh cơ thể cho người cao tuổi

Bài 1: Những kiến thức cơ bản trong việc tắm rửa, vệ sinh thân thể

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các công cụ, thiết bị hỗ trợ tắm rửa, vệ sinh cá nhân

Mô – đun 10: Đánh giá tổng hợp

Ôn tập và thực tập tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi/Viện dưỡng lão

Hiền Lê.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *