Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Trị

31/10/2023 - 05:10

Đại diện Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác của tỉnh Hội kể từ sau đại hội nhiệm kỳ đến nay và đề xuất những kiến nghị đối với Trung ương Hội để tạo điều kiện cho tỉnh Hội tiếp tục phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực vào phong trào chung của Hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại diện của các ban chuyên môn trong đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức cơ quan tỉnh Hội đã cởi mở chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, đề án và chương trình trọng điểm của Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Bùi Thị Hòa đã ghi nhận những thành tích mà tỉnh Hội đã đạt được trong thời gian qua và đề xuất một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, đó là tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền để có sự chỉ đạo sâu sát đối với các hoạt động chuyên môn của Hội; đẩy mạnh công tác phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể; chủ động công tác vận động nguồn lực; tạo điều kiện nâng cao năng lực cho cán bộ Hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý.

Trung ương Hội sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị khẳng định được vai trò và vị thế hoạt động nhân đạo trong hệ thống các cấp Hội toàn quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

BBT

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *