Chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2019 tại Bắc Giang

31/10/2023 - 05:10

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Việt Yên đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2, năm 2019.

Tại Ngày hội HMTN huyện Việt Yên có đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đến đăng ký khám và làm các xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu. Kết quả, hơn 1.575  người đủ điều kiện tham gia hiến máu, sau hai đợt hiến máu trong năm 2019 huyện Việt Yên đã tiếp nhận được 2.514 đơn vị máu, đạt 335% kế hoạch năm 2019 do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao.

Trong 10 năm qua, huyện Việt Yên luôn tổ chức thành công ngày hội hiến máu lớn, đạt số lượng đơn vị máu cao như: Năm 2015 đạt 1.579 đơn vị máu, năm 2016 đạt 1.807, năm 2017 đạt 2.245. Ông Bùi Văn Cao – Phó trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Việt Yên cho biết: “Tôi rất phần khởi vì một lần nữa huyện Việt Yên tổ chức thành công “Ngày hội hiến máu lớn”; có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện. Đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của Thường trực huyện ủy, UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện”.

Ngày hội hiến máu tại huyện Yên Thế  tháng 8/2019

Tiếp  tục thực hiện kế hoạch chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè 2019, Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Yên Thế tổ chức Ngày hội HMTN đợt 2. Tại Ngày hội đã tiếp nhận được 517 đơn vị máu, qua hai đợt hiến máu trong năm 2019, huyện Yên Thế tiếp nhận  958 đơn vị máu, đạt 174% kế hoạch Ban chỉ đạo HMTN tỉnh giao.      

Tính đến nay trên toàn tỉnh Bắc giang đã tiếp nhận 11.968 người HMTN, thu được 14.310 đơn vị máu, đạt 85% kế hoạch Trung ương giao.      

Trần Hiếu

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *