Bắc Giang: Trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế cho 111 Trạm, Điểm sơ cấp cứu

31/10/2023 - 05:10

Ngày 23/4/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế bổ sung gồm: bông, băng, cồn, gạc, nẹp cố định gãy xương…cho 100 Trạm, Điểm sơ cấp cứu được Tỉnh Hội thành lập trước năm 2018.

Đây là chương trình hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019; thực hiện chương trình công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang năm 2019; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông, củng cố duy trì các trạm, điểm sơ cấp cứu giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Các đồng chí Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng dụng cụ vật tư y tế cho 100 Trạm, Điểm sơ cấp cứu các huyện: Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn, Lạng Giang và huyện Lục Nam.

5 huyện được nhận dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế là: Lục Ngạn 20 Điểm sơ cấp cứu, Lục Nam 21 Điểm sơ cấp cứu, Hiệp Hòa 20 Điểm sơ cấp cứu, Lạng Giang 20 Trạm, Điểm sơ cấp cứu và huyện Yên Thế 19 Điểm sơ cấp cứu), toàn bộ kinh phí mua dụng cụ vật tư sơ cấp cứu được trích từ nguồn ngân sách của Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ.   

Trong quí I/2019, với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước tỉnh cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế bổ sung cho 11 Điểm sơ cấp cứu được Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập năm  2018 (đó là: huyện Sơn Động và huyện Việt Yên). Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng bổ sung kịp thời các dụng cụ, vật tư sơ cấp cứu đã bị tiêu hao trong quá trình sơ cấp cứu của các  trạm, điểm sơ cấp cứu trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên đủ dụng cụ, vật tư trong hoạt động sơ cứu người bị nạn tại cộng đồng.

Đồng thời, ngay trong quí I/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu nhắc lại 10 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản cho toàn thể tình nguyện viên sơ cấp cứu của 160 trạm, điểm sơ cấp cứu trong toàn tỉnh, giúp các tình nguyện viên tiếp tục giúp cho người bị tai nạn khi tham gia giao thông, lao động, sinh hoạt tại cộng đồng với mục đích nhân văn nhân đạo.

Linh Hoa

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *