Tầm nhìn và sứ mệnh
Lịch sử
Phần thưởng cao quý
Chủ tịch danh dự
Lãnh đạo Trung ương Hội
Mục đích
Bảy lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ
Nguyên tắc hoạt động
Hệ thống tổ chức
Các ban, đơn vị Trung ương Hội
Các cơ quan báo chí
Các Trung tâm trực thuộc
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố
Các cơ quan báo chí
Các cơ quan báo chí

1. Báo Nhân đạo và Đời sống:

 • Địa chỉ: Số 68 Bà Triệu, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84 4) 22 144899
 • Email: baondds05@gmail.com
 • Website: http://baonhandao.vn

2. Tạp chí Nhân đạo:

 • Địa chỉ: 68 Bà Triệu, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84 4) 39 436077
 • Fax: (+84 4) 38 225280
 • Email: tapchinhandao@vnn.vn

3. Trung tâm Nghe nhìn và Truyền hình Nhân đạo

 • Địa chỉ: 68 Bà Triệu, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84 4) 39 445305
 • Fax: (+84 4) 39 447020
 • Email: truyenhinhnhandao@gmail.com
 • Website: http://nhandaovtv.vn

Ngày 27/07/2013
 
In trangGửi mail[ Đầu trang ][ Trở lại ]