Dự án "Giảm nhẹ rủi ro thảm họa"
  -Báo cáo
  -Văn kiện Dự án
PHÒNG NGỪA - ỨNG PHÓ THẢM HỌA
Danh sách tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ khắc phục hậu quả do mưa lũ và bão năm 2017 (tính đến ngày 15/11)

STT

Tổ chức/cá nhân ủng hộ

Số tiền

1

CHI HỘI CTĐ TÌNH NGƯỜI ỦNG HỘ CHĂN, ÁO PHAO

53,650,000

2

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

1,000,000

3

NGUYỄN THỊ HÒA

500,000

4

CTY DVKT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

1,000,000,000

5

HỘI CTĐ HƯNG YÊN

20,000,000

6

CHI HỘI TÁN TRỢ CTĐ TÌNH NGƯỜI ỦNG HỘ 390 ÁO PHAO

27,300,000

7

KIỀU BÀO ĐẶNG TRUNG PHƯỚC

500,000

8

NGUYỄN VĂN NHIÊM

500,000

9

CTY TNHH ACOMPANY VN

500,000

10

HỘI SV TRƯỜNG CĐSP LẠNG SƠN

6,000,000

11

CTY HẢI TIẾN ỦNG HỘ 10.000 QUYỂN VỞ Ô LY

50,000,000

12

HỘI CTĐ GIA LAI

130,000,000

13

GIA ĐÌNH HN

100,000

14

HỘI CTĐ BÌNH PHƯỚC

15,983,000

15

HCTĐ BÀ RỊA VT- UH LL

11,870,000

16

NGUYỄN TUẤN GIÁP

1,500,000

17

HỘI CTĐ YÊN BÁI

243,636,000

18

KIỀU BÀO BARCELOCE TÂY BAN NHA

17,240,400

19

TẬP THỂ GV,HVLỚP CAO HỌC BĐKH K6

3,000,000

20

CB NV TRUNG ƯƠNG HỘI CTĐ VN

6,810,000

21

BÀ LÊ THỊ HƯƠNG

3,000,000

22

TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN

500,000

23

ĐĂNG VĂN HẢI

2,680,000

24

CAO THỊ HỒNG LOAN

3,000,000

25

NGUYỄN PHẠM TRÀ MY

300,000

26

HỘI CTĐ HÀ NAM

500,000,000

27

VŨ ANH ĐỨC

50,000

28

LÊ THỊ HẢI YẾN

1,000,000

29

BÙI TẤN TRÀ

500,000

30

GIA ĐÌNH KIỀU VÂN+KRAIG MOISON

2,270,000

31

VŨ HUY THẢO

1,000,000

32

TRẦN HOÀNG TRUNG

300,000

33

ĐỖ THỊ BÍCH

1,000,000

34

TRẦN THỊ THƯ

500,000

35

CTY TNHH THÔN TRANG SEEDS

500,000

36

QUỸ NĐ B/PHƯỚC - HỘI CTĐ B PHƯỚC

67,918,000

37

NGUYỄN VIỆT SƠN

1,000,000

38

VŨ PHẠM THU

200,000

39

NGUYỄN VĂN VỊNH

1,000,000

40

CÁN BỘ LỮ ĐOÀN 242 QK 3

20,320,000

41

ĐOÀN PHẠT TỬ CHÙA BỒ XUYÊN

5,000,000

42

GĐ BẮC NGUYỄN THỊ TÍCH

15,000,000

43

ĐÀO XUÂN SƠN, SHOP TRÂM ANH

10,300,000

44

ĐÀON NGỌC HÂN

100,000

45

ĐỘ THỊ HỒNG HẠNH

7,000,000

46

LẠI THỊ THU HẠ

200,000

47

CLB CTĐ P HOÀNG YÊN DUNG

1,500,000

48

HỘI CTĐHÒA BÌNH

13,000,000

49

NGUYỄN VIỆT SƠN

1,000,000

50

NGUYỄN THỊ HẰNG

500,000

51

VP ĐẠI DIỆN HỘI CTĐ VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

54,107,000

52

HOÀNG NGỌC ANH

500,000

53

TRẦN HÀ THU

50,000

54

VÂN THỊ HƯNG

200,000

55

NGUYỄN HOÀNG ANH

300,000

56

HOÀNG THU TRANG

100,000

57

VP ĐẠI DIỆN HỘI CTĐ VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

185,000,000

58

TRƯỜNG THCS THỚI BÌNH TP. CẦN THƠ

620,000

59

NGUYỄN THỊ TƯỜNG

2,000,000

60

CTY CPDV DẦU KHÍ THÁI BÌNH ỦNG HỘ 1.000 BÌNH NƯỚC

80,000,000

61

CÔNG TYĐT XD VÀ PTNN VIỆT NAM

10,000,000

62

HỘI CTĐ TP. ĐÀ NẴNG

161,378,500

63

LÊ MY DUÂN

2,000,000

64

NGUYỄN THỊ THU HOA

100,000

65

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH THUẬN

100,800,000

66

HỘI CTĐ P THỌ XƯƠNG BẮC GIANG

1,200,000

67

VŨ LAN ANH

1,000,000

68

TRƯỜNGTHPT GIÁP HẢI

1,600,000

69

HỘI CTĐ PHƯỜNG 2 CÀ MAU

900,000

70

HỘI CTĐ XÃ HÒA TÂN CÀ MAU

1,000,000

71

HỘI CTĐ XÃ CẢNH THỤY B GIANG

1,000,000

72

HOÀNG THỊ TOÀN

1,000,000

73

HÀ THỊ TÁM

1,000,000

74

HỘI CTĐ TỈNH ĐIÊN BIÊN

81,793,000

75

PHƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG

1,530,000

76

HỘI CTĐ PHƯỜNG TRẦN NG HÃN TỈNH BẮC GIANG

68,655,000

77

HỘI CTĐ TP. CẦN THƠ

23,230,400

78

CÔNG TY A -COMPANY VN

1,000,000

79

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

3,000,000

80

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

400,000

81

HỘI CTĐ TỈNH PHÚ YÊN

110,930,000

82

HỘI CTĐ TP. ĐÀ NẴNG

500,000,000

83

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH PHƯỚC

107,973,000

84

HỘI CTĐ TỈNH GIA LAI

145,000,000

85

GIA ĐÌNH ANH CHỊHẠNH + LƯƠNG

2,000,000

86

HỘI CTĐ TỈNH ĐỒNG NAI

243,746,827

87

HỘI CTĐ TỈNH KON TUM

27,808,000

88

HỘI CTĐ TỈNH YÊN BÁI

63,287,000

89

GIA ĐÌNH VÕ THANH HẢI

100,000

90

CỤ VŨ HUY CẦU

100,000

91

CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ

3,650,000

92

CÔNG TY TNHH A- COMPANY VIỆT NAM

1,000,000

93

BÙI THỊ NGỌC GIÀU

500,000

94

NGUYỄN VIẾT BÌNH

200,000

95

TT THỂ LỚP CÁO HỌC BDKH K6

2,000,000

96

NGUYỄN VIỆT SƠN

300,000

97

NGUYỄN NGỌC TUÂN

800,000

98

HỘI CTĐ TỈNH NINH THUẬN

18,391,000

99

DƯƠNG TRUNG HÀ

1,000,000

100

CHÁU MINH KHÔI

500,000

101

HỘI CTĐ TP. CẦN THƠ

50,000,000

102

HỘI CTĐ TỈNH AN GIANG

70,000,000

103

NGÔ GIA BẢO

100,000

104

HỘI CTĐ TỈNH BẾN TRE

140,000,000

105

HỘI CTĐ TỈNH GIA LAI

100,000,000

106

HỘI CTĐ TỈNH LONG AN

99,306,000

107

HỘI CTĐ TỈNH KIÊN GIANG

27,929,000

108

HỘI CTĐ TỈNH TÂY NINH

15,937,000

109

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG

236,502,000

110

HỘI CTĐTỈNH HÒA BÌNH

50,600,000

111

HỘI CTĐ TỈNH NINH THUẬN

174,340,000

112

BÁC NGUYỄN THỊ TÍCH

10,000,000

113

HỘI CTĐ TỈNH HÀ GIANG

31,910,000

114

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH PHƯỚC

22,120,000

115

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH THUẬN

49,200,000

116

HỘI CTĐ TP. ĐÀ NẴNG

120,000,000

117

HỘI CTĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

116,875,000

118

HỘI CTĐ TỈNH QUẢNG NGÃI

70,000,000

119

HỘI CTĐ TỈNH CAO BẰNG

170,000,000

120

HỘI CTĐ TỈNH GIA LAI

39,300,000

121

HỘI CTĐ TỈNH PHÚ YÊN

100,000,000

122

HỘI CỰU SV VN TẠI CUBA

10,000,000

123

CTY TNHH UNITED ASIA

2,000,000

124

HỘI CTĐ PHÚ YÊN

110,930,000

125

HỘI CTĐ ĐÀ NẴNG

500,000,000

126

HỘI CTĐ BÌNH PHƯỚC

107,973,000

127

HỘI CTĐ GIA LAI

145,000,000

128

LÊ THỊ MAI ĐÀO

1,000,000

129

GIA ĐÌNH HẠNH LƯƠNG

2,000,000

130

CÁC ĐẠI BIỂU VÀ KHÁCH QUỐC TẾ DỰ HỘI NGHỊ KHU VỰC

7,394,500

131

LƯU DIÊM CẦM

20,000,000

132

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

5,000,000

133

HỘI CTĐ HÀ NỘI

100,000,000

134

HỘI CTĐ TÂY NINH

100,850,000

135

HỘI CTĐ LỤC NGẠN BẮC GIANG

12,700,000

136

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN ETC

5,700,000

137

HỘI CTĐ HÀ NAM

600,000,000

138

HỘI CTĐ NINH THUẬN

107,955,000

139

NGUYỄN HỒNG BAN

40,400,000

140

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỘI CTĐ VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

16,780,000

141

HỘI CTĐ AN GIANG

20,000,000

142

NGUYỄN THỊ HIỀN

300,000

143

CÔNG TY TNHH KLYM VIỆT NAM (200 CHIẾC CHĂN)

25,000,000

144

CÔNG TY P&G VIỆT NAM (283 THÙNG BỘ GIẶT, DẦU GÔI)

222,805,000

145

HỘI CTĐ PHÚ YÊN

100,000,000

146

HỘI CTĐ GIA LAI

39,300,000

147

TIỆP KHẮC-KÝ ỨC MỘT THỜI 22/10/2017

14,702,000

148

HỘI CỰU SINH VIÊN VN TẠI CUBA

10,000,000

149

HỘI CTĐ Q NGÃI - TÂY BẮC

70,000,000

Ngày 16/11/2017
Ban Tài chính - Kế toán (TW Hội) 
In trangGửi mail[ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Khánh Hòa: Hỗ trợ người dân sau bão số 12
15/11/2017
Thăm và hỗ trợ các gia đình bị sạt lở đất tại huyện Bắc Trà My
15/11/2017
Hơn 2,3 tỉ đồng đến với đồng bào vùng lũ qua Chương trình nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ"
14/11/2017
40 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Liên bang Nga đã tới Cam Ranh
09/11/2017
Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bình Định: Tiếp tục cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ
09/11/2017
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tặng 50 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
09/11/2017
Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng vận động trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 12
09/11/2017
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sạt lở tại Bắc Trà My
06/11/2017
VIDEO
Liên kết
Cổng thông tin các tỉnh
Tổng truy cập Trực tuyến
14684540 60
TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
Địa chỉ: 82 - Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại: 024.38.224.030 - 024.38.263.703
Fax: 024.39.424.285
Email: vnrchq@netnam.org.vn
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM
Địa chỉ: 201 - Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.391.271
Fax: 028.38.322.298
Email: ctdpn@yahoo.com
Giấy phép thiết lập 67/GP-BVHTT cấp ngày 01/03/2000
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng thông tin Điện tử Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 82 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38224030 (Máy lẻ: 502) -
email: congthongtinctd@gmail.com
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam' hoặc 'www.redcross.org.vn' khi phát hành lại thông tin từ nguồn này