Video: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Khẳng định vai trò trong ứng phó thiên tai

20/05/2022 16:01