Video: Hành trình "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"

02/11/2018 14:37

Tổng kết 4 năm Chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo