Video: Cơ hội thoát nghèo nhờ "Ngân hàng bò" (2014)

18/07/2015 15:21