Video: Chương trình cứu trợ bão số 12 năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

06/05/2018 14:34

Chương trình cứu trợ bão số 12 năm 2017 với tổng kinh phí trên 82,2 tỷ đồng đã trợ giúp 33.630 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Qu??