Video: Chiến dịch khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn

03/10/2016 15:01