Video: Chào Tháng nhân đạo

05/05/2020 09:37

Những hình ảnh và kết quả hoạt động "Tháng Nhân đạo" 2018-2019 và chào đón "Tháng Nhân đạo" 2020