Văn phòng Chính phủ thông báo về kết quả tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

11/02/2021 17:28

Ngày 8/2/2021, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo gửi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về kết quả tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.
 

 Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa và thăm hỏi các tình nguyện viên tham gia hiến máu

 

Nội dung của thông báo nêu: Xét báo cáo và kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia hiến vận động hiến máu tình nguyện về kết quả tổng kết toàn quốc công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Báo cáo số 09/BC-BCĐQG ngày 21 tháng 01 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:
1.    Biểu dương Ban Chỉ đạo quốc gia hiến vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực cố gắng tổ chức thực hiện hoạt động hiến máu tình nguyện đạt kết quả tích cực, góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh.
2.    Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác vận động hiến máu, hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích nhân đạo trong tình hình mới; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia hiến vận động hiến máu tình nguyện tại Báo cáo số 09/BC-BCĐQG ngày 21 tháng 01 năm 2021).
3.    Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia hiến vận động hiến máu tình nguyện ở địa phương, bố trí ngân sách để tổ chức các hoạt động, sự kiện hiến máu tình nguyện theo thẩm quyền và quy định hiện hành.
BBT