Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Thông báo kết quả tuyển dụng Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo

29/03/2022 11:43

Hội đồng xét tuyển Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Thông báo kết quả xét tuyển và cộng nhận trúng tuyển Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo.

Căn cứ Quyết định số 348QĐ-TƯHCTĐ ngày 25/3/2022 về công nhận kết quả tuyển dụng Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội đồng xét tuyển Tổng Biên tập Tạp chí Nhân đạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Thông báo kết quả xét tuyển và cộng nhận trúng tuyển Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo.
Chi tiết xem tại đây: /upload/thong-bao-trung-tuyen-tbt-tap-chi-nhan-dao.jpg?v=1.0.2