Thư chúc Tết của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

06/07/2018 12:11
Thư chúc Tết của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam