Thông báo tuyển dụng

03/02/2021 10:41

Tuyển dụng nhân sự làm việc Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là cơ quan chuyên trách của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở cấp Trung ương; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế. 
Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương Hội, cụ thể:

I. Vị trí và số lượng tuyển:
- Vị trí cán bộ dự án: 01 nhân sự
- Vị trí cán bộ báo cáo và giám sát: 01 nhân sự
- Hình thức tuyển dụng: Trung ương Hội tổ chức xét tuyển đối với các ứng viên
II. Nhiệm vụ các vị trí
1. Nhiệm vụ của cán bộ dự án
- Lập kế hoạch, triển khai và đảm bảo các hoạt động của các dự án được thực hiện theo kế hoạch hoạt động và ngân sách đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định (kỹ thuật, quy trình, cách thức,….) của Nhà tài trợ cũng như của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có liên quan.
- Phối hợp cùng Kế toán dự án và các tỉnh, thành Hội (nơi triển khai dự án) trong quản lý ngân sách dự án. Phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, thành Hội và các bên có liên quan trong triển khai dự án. 
- Báo cáo Giám đốc dự án về mọi mặt hoạt động và các nội dung có liên quan theo định kỳ, báo cáo lãnh đạo ban Đối ngoại và Phát triển và Thường trực Trung ương Hội khi có yêu cầu.
- Phối hợp với Ban Truyền thông – Tình nguyện viên và các cơ quan truyền thông của Hội, bên ngoài trong công tác quảng bá và truyền thông hoạt động của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp với cán bộ PMER/báo cáo và giám sát của dự án trong triển khai các hoạt động mảng PMER.
- Hỗ trợ giám đốc dự án trong quản lý toàn bộ tiến trình dự án, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của Nhà tài trợ, Trung ương Hội và các quy định của chính phủ có liên quan. 
- Hỗ trợ trong việc viết đề xuất và quản lý tài trợ khi cần thiết.
- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc dự án và Lãnh đạo ban Đối ngoại và Phát triển.
- Làm việc toàn thời gian (full time)
2. Nhiệm vụ của cán bộ báo cáo và giám sát
    - Thiết lập các công cụ, biểu mẫu,… cần thiết để thực hiện nhiệm vụ PMER trong dự án.
    - Thực hiện theo dõi, báo cáo hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ (tần suất, chất lượng, năng lực và tính kịp thời) cho tất cả các hoạt động đang triển khai hoặc đã được lên kế hoạch.
    - Lập kế hoạch, báo cáo, giám sát, đánh giá trong các hoạt động của dự án cũng như trong các hoạt động ứng phó khẩn cấp của Trung ương Hội theo sự phân công của giám đốc dự án và khi có yêu cầu của Thường trực Trung ương Hội.
    - Thu thập dữ liệu và kế hoạch sử dụng dữ liệu; Làm việc với Giám đốc Dự án và Cán bộ Dự án khác của VNRC để lấy dữ liệu và thông tin sử dụng cho báo cáo.
    - Chuẩn bị và chỉnh sửa lần cuối tất cả các kế hoạch và báo cáo đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn.
    - Là đầu mối thu thập và xử lý dữ liệu bao gồm hỗ trợ VNRC trong giám sát sau cấp phát; khảo sát sự hài lòng của người hưởng lợi và hệ thống phản hồi của cộng đồng.
    - Hỗ trợ điều phối, thiết kế các khóa tập huấn liên quan đến PMER cho cán bộ VNRC theo yêu cầu; phối hợp với nhóm PMER của VNRC hỗ trợ các hoạt động đánh giá, giám sát khi cần thiết.
    - Hỗ trợ viết đề xuất và quản lý các nhà tài trợ khi cần thiết.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc dự án và Lãnh đạo ban Đối ngoại và Phát triển.
    - Làm việc bán thời gian (part time)
III. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn:
1. Đối tượng:
Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có hồ sơ đăng ký dự tuyển, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn do Trung ương Hội đề ra.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và trình độ tiếng Anh đảm bảo theo quy định chung tại từng vị trí;
- Đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng
- Tự nguyện công tác tại Trung ương Hội;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt, tù cải tạo không giam giữ, hoặc đang bị áp dựng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan vị trí tuyển dụng.
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao.
- Tuổi từ đủ 25 đến 55 đối với nam và từ đủ 25 đến 50 đối với nữ. 
Ưu tiên
- Đã có kinh nghiệm công tác trong hệ thống Chữ thập đỏ 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
3.1. Cán bộ dự án:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng 
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chương trình tin học cơ bản Word, Excel, PPT, kết nối hệ thống
- Kỹ năng: Quản lý dự án, thu thập và phân tích dữ liệu tốt, làm việc nhóm hiệu quả, làm việc trong môi trường áp lực công việc cao; thuyết trình, giao tiếp và đàm phán và phối hợp tốt; giảng dạy/đào tạo/huấn luyện theo phương pháp có sự tham gia.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân đạo, làm các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, dự án cứu trợ khẩn cấp; Chủ trì, tổ chức các hội thảo, cuộc họp và thuyết trình; Kinh nghiệm thực địa trong việc điều phối và quản lý các dự án, đặc biệt dự án cứu trợ và hoạt động quản lý thảm họa và khủng hoảng; Có kinh nghiệm trong quản lý chu trình dự án: phát triển đề xuất, lập ngân sách, báo cáo, giám sát và đánh giá.
- Ưu tiên: Người có kinh nghiệm làm việc với Hôi Chữ thập đỏ và có chứng chỉ đào tạo, tập huấn các kiến thức liên quan đến phong trào Chữ thập đỏ, kinh nghiệm làm cứu trợ tiền mặt, cứu trợ nhà ở; có khả năng thiết kế dự án và chương trình, quản lý chu trình; đã làm việc trong môi trường theo phương pháp có sự tham gia.
3.2. Cán bộ báo cáo và giám sát/PMER:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chương trình tin học cơ bản Word, Excel, PPT, kết nối hệ thống
- Kỹ năng: Làm việc nhóm, làm việc trong môi trường áp lực công việc cao, giảng dạy/đào tạo/huấn luyện theo phương pháp có sự tham gia; sử dụng thành thạo các phần mềm hoặc ứng dụng về thu thập và phân tích dữ liệu; phân tích tốt.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân đạo; kinh nghiệm thực địa trong việc điều phối và quản lý các dự án và hoạt động quản lý thảm họa và khủng hoảng, đặc biệt là di chuyển dân cư; Có kinh nghiệm trong quản lý chu trình dự án: phát triển đề xuất, lập ngân sách, báo cáo, giám sát và đánh giá; có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo, thống kê) ít nhất là 3 năm; 
- Ưu tiên: Người đã có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, báo cáo; đã làm việc trong môi trường theo phương pháp có sự tham gia.
IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng: 
1. Kiểm tra và lựa chọn Hồ sơ đăng ký dự tuyển
2. Kiểm tra năng lực chuyên môn và kỹ năng tin học và tiếng Anh: làm bài viết trên máy tính.
3. Kiểm tra năng lực tổng thể: Phỏng vấn trực tiếp ứng viên
V. Mức tiền lương:
Thỏa thuận với người lao động trên cơ sở ngân sách Dự án
VI. Thời gian, địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: toàn thời gian (full time) đối với vị trí cán bộ dự án và bán thời gian (part time) đối với vị trí cán bộ báo cáo và giám sát/PMER. Được nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định của Pháp luật.
Địa điểm làm việc: Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội và đi công tác cơ sở (khi có yêu cầu).
VII. Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển, tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và kinh nghiệm, bằng cấp
VIII. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển từ ngày đăng thông báo đến trước 17 giờ ngày 09/02/2021.
- Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển và nộp trực tiếp tại địa điểm: Ban Tổ chức, tầng 2, phòng 201, nhà B, Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 82 Nguyễn Du, Hà Nội; 
        - Điện thoại: 04.38.224.030 (máy lẻ: 222); 
        - Email: bantochucctd@gmail.com
- Thời gian xét tuyển sẽ được thông báo tới các ứng viên vượt qua vòng kiểm tra Hồ sơ dự tuyển.