Thông báo: Từ 01/8/2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ còn duy nhất một cơ quan báo chí là Tạp chí Nhân đạo

06/08/2021 16:58

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có công văn số 439/TƯHCTĐ-TTTNV ngày 06/8/2021 thông báo tới các Ban, đơn vị, các Trung tâm trực thuộc Trung ương Hội; Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố, kể từ ngày 01/8/2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ còn duy nhất một cơ quan báo chí là Tạp chí Nhân đạo.

 

 

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTTTT ngày 23/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi các giấy phép hoạt động báo chí đã cấp cho Tạp chí Nhân đạo (Giấy phép cấp ngày 17/7/2012) và Tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống (Giấy phép cấp ngày 26/3/2020); Căn cứ Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 476/GP-BTTTT ngày 23/7/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Tạp chí Nhân đạo; 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng thông báo: 
1. Kể từ ngày 01/8/2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ còn duy nhất một cơ quan báo chí là Tạp chí Nhân đạo, với 02 loại hình: In và điện tử. 
- Loại hình in với tên gọi Tạp chí Nhân đạo, xuất bản 02 kỳ/tháng.
- Loại hình điện tử với tên gọi Tạp chí điện tử Nhân đạo; tên miền: nhandaoonline.vn
2. Tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống chấm dứt hoạt động xuất bản kể từ ngày 01/8/2021 tại tên miền: nhandaovadoisong.vn.