Tập huấn Lập bản đồ các nhà tài trợ, đối tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

29/04/2021 15:33

Từ ngày 28-29/4/2021, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Lập bản đồ các nhà tài trợ, đối tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Dự án "Nâng cao năng lực tổ chức và khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Vận động nguồn lực là một trong 3 mặt công tác cơ bản nhất, có tính quyết định trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh (công tác xây dựng tổ chức, công tác vận động nguồn lực và công tác thông tin, tuyên truyền); Vận động nguồn lực là một trong những hoạt động đảm bảo giúp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ động ứng phó với những thách thức và tình huống trong công tác nhân đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội. Đồng thời, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài mang tính chiến lược trong hoạt động vận động nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 


 Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo, từ một nước nghèo Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình và được xem làm một trong số ít quốc gia có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Do vậy, việc tổ chức lớp tập huấn Lập bản đồ các nhà tài trợ, đối tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là hết sức cần thiết.

 


 Các học viên tham gia lớp tập huấn thảo luận về lập bản đồ

các nhà tài trợ, đối tác.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt về nội dung các nhà tài trợ tiềm năng quan tâm đến các vấn đề gì trong bối cảnh hiện nay, các tiêu chí phê duyệt dự án của họ; tóm tắt về danh mục nhà tài trợ tiềm năng, các điểm cần điều chỉnh và khả năng hợp tác. Bên cạnh đó, các học viên được thảo luận nhóm về các nhiệm vụ trọng yếu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và sự phù hợp của các nhiệm vụ này đối với các nhà tài trợ tiềm năng; xác định những triển vọng, mức độ ưu tiên, khả năng điều chỉnh và cơ hội hợp tác; sắp xếp lựa chọn và ưu tiên danh mục các nhà tài trợ, đối tác; xây dựng kế hoạch làm việc với các nhà tài trợ, đối tác theo thứ tự ưu tiên bao gồm cả định hướng nhiệm vụ cho các đơn vị, ban liên quan ở cả Trung ương và địa phương.
Hồng Loan