Tập huấn Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La lập kế hoạch vận động nguồn lực ứng phó thiên tai

28/06/2021 10:28

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực tổ chức và khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ, ngày 26/6/2021, tại Sơn La, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lớp Tập huấn Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ tỉnh lập kế hoạch vận động nguồn lực ứng phó thiên tai. 

Tham gia lớp tập huấn gồm: Thường trực tỉnh Hội, Thường trực các huyện, thành Hội, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La. 

 

Lớp tập huấn lập kế hoạch vận động nguồn lực ứng phó thiên tai được tổ chức tại Sơn La.

Lớp tập huấn nhằm giới thiệu về Kế hoạch vận động nguồn lực tổng thể của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; chia sẻ, thu thập thông tin để lập kế hoạch vận động nguồn lực cụ thể; lập kế hoạch vận động nguồn lực ứng phó với thiên tai của tỉnh Hội. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ Mỹ, các học viên tham dự lớp tập huấn đã phân tích, đánh giá hiện trạng lưu trữ dữ liệu về vận động nguồn lực , tiếp cận đối tác, khả năng đa dạng hóa hoạt động, các đối tác hiện tại và tiềm năng của Hội Chữ thập đỏ Sơn La.  
Thời gian qua, nguồn lực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Sơn La một phần dựa vào ngân sách kinh phí của tỉnh hỗ trợ. Bên cạnh đó, Hội có một số khó khăn trong vận động nguồn lực như : Số lượng cán bộ ít, chưa có nhiều kỹ năng trong vận động nguồn lực, mối quan hệ hạn chế, trong vận động nguồn lực chưa triển khai hoạt động trên diện rộng. Công tác vận động nguồn lực chưa đa dạng, chưa kết nối được giữa truyền thông và vận động nguồn lực. Hội cũng chưa tài liệu hóa về hồ sơ vận động nguồn lực cũng như  tận dụng các chương trình phối hợp để vận động nguồn lực….

 


 Các học viên cùng nhau phân tích, thảo luận những vấn đề trong công tác vận động nguồn lực.

Qua khóa tập huấn là cơ sở để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La xác định đầy đủ các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong xây dựng Kế hoạch vận động nguồn lực một cách tốt nhất nhằm tăng cường năng lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và góp phần ứng phó tốt với thiên tai.
Bùi Tâm