Tập huấn cho Tập huấn viên về giáo dục dinh dưỡng

18/07/2018 14:42
Ngày 17/8, Tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Giaó dục dinh dưỡng. Đây là lớp tập h...

Ngày 17/8, Tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Giaó dục dinh dưỡng. Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong khuôn khổ Dự án truyền thông “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam”  do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tài trợ.

Ông Arnoud Vanden Derg - Tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam truyền đạt những thông điệp về "Uống sữa - Vận động - Khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam"

Các học viên thảo luận những kiến thức nội dung do các giảng viên đã truyền đạt kiến thức trong buổi tập huấn về giáp dục dinh dưỡng

Tham gia Tập huấn có: Lãnh đạo và 60 cán bộ dự án của 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và Nam Định được dự án tài trợ giai đoạn 1 của Dự án truyền thông “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam”.

Các học viên lớp tập huấn được trang bị kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, phương pháp truyền thông Giaó dục dinh dưỡng học đường, thực trạng vấn đề về dinh dưỡng học đường ở trẻ em Việt Nam và các giải pháp can thiệp, ảnh hưởng của thiếu vận động và vi chất đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ, những giải pháp dinh dưỡng và vận động hợp lý với kiến thức về tháp dinh dưỡng và hoạt động thể chất hàng ngày. Giảng viên là những chuyên gia dinh dưỡng của Viên dinh dưỡng Việt Nam và chuyên gia của Công ty FrieslandCampina Việt Nam truyền đạt về thông điệp “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam”.

Trung Nghĩa