Quảng Ngãi: Hỗ trợ nhu yếu phẩm khu vực phong tỏa xóm Vĩnh Long, xã Tịnh Kỳ

11/05/2021 10:52