Quảng Bình: Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn năm 2021

06/11/2021 22:33

Trong khuôn khổ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn” năm 2021, từ ngày 5 – 6/11,  Ban Điều hành Dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân bom mìn tại xã Vạn Ninh và xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  
 

Ban ttor chức trao hỗ trợ cho 5 hộ gia đình tại xã Vạn Ninh
 

Cụ thể, tại xã Vạn Ninh có 5 hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản; Tại xã Duy Ninh có 4 hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, 1 hộ được hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản. Theo nhu cầu của các hộ gia đình, Ban Điều hành Dự án Bom mìn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 10.000.000 đồng, với tổng hỗ trợ là 100.000.000 đồng. Mỗi con giống đều được các gia đình tự mình chọn lựa và đảm bảo không có mầm bệnh, phát triển khỏe mạnh.

Ban tổ chức trao hỗ trợ cho 5 hộ gia đình tại xã Duy Ninh


Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tai nạn bom mìn, vật liệu nổ gây ra, có điều kiện phát triển sinh kế, từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên thoát nghèo.
Phương Dung