Quảng Bình: Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn năm 2017

18/07/2018 17:49
Trong khuôn khổ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn” năm 2017, ngày 07 tháng 9 năm 20...

Trong khuôn khổ Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế - xã hội của nạn nhân bom mìn” năm 2017, ngày 07 tháng 9 năm 2017, Ban Điều hành Dự án (ĐHDA) Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân bom mìn tại phường Quảng Phúc và Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Đ/c Phan Văn Cầu – Phó chủ tịch Hội CTĐ tỉnh – Trưởng ban ĐHDA cùng các lãnh đạo chính quyền địa phương trao cho hộ hưởng lợi

Theo nhu cầu của các hộ gia đình, Ban ĐHDA Bom mìn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 9.000.000 đồng. Theo đó, 04 hộ hỗ trợ chăn nuôi bò giống, 04 hộ hỗ trợ chăn nuôi lợn sinh sản, 01hộ nuôi gà và 01 hộ hỗ trợ để kinh doanh buôn bán vật tư ngư cụ với tổng trị giá là 90.000.000 đồng.

Niềm hạnh phúc của người dân nhận được hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ

Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tai nạn bom mìn, vật liệu nổ gây ra phục hồi sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phương Dung (CTV)