Phim tài liệu "Sức mạnh nhân đạo - Hành trình 70 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"

17/11/2016 17:26