Gia Lai: Tập huấn đánh giá thị trường - Ram

03/12/2019 11:06
Trong 2 ngày (2 và 3/12), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn triển khai hoạt động đánh giá thị trường...

Trong 2 ngày (2 và 3/12), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn triển khai hoạt động đánh giá thị trường – RAM cho 15 cán bộ lãnh đạo cấp xã và hội chữ thập đỏ thuộc 6 xã trọng điểm thiên tai: xã Ia Mơ, Ia Drăng, Ia Piơr thuộc địa bàn huyện Chư Prông và xã Dun, Ia Blang, Albá thuộc địa bàn huyện Chư Sê.

Theo đó, tập huấn đánh giá nhanh thị trường - RAM trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Khung chương trình tiền mặt và điều phối nhóm làm việc về nhà ở” do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ tài trợ.

Cán bộ, lãnh đạo và Hội Chữ thập đỏ thuộc 6 xã trọng điểm thiên tai: xã Ia Mơ, Ia Drăng, Ia Piơr thuộc địa bàn huyện Chư Prông và xã Dun, Ia Blang, Albá thuộc địa bàn huyện Chư Sê tham dự tập huấn

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, huyện, xã và UBND xã trọng điểm để ứng phó nhanh khi có thiên tai xảy ra. Trong ngày đầu tiên, các học viên được bà Phạm Thanh Mỹ, Cán bộ Ban Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và bà Lê Thị Hạnh, cán bộ Ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai giới thiệu và hướng dẫn 15 công cụ đánh giá thị trường trước và sau khi thiên tai thảm họa xảy ra để quyết định cứu trợ bằng hình thức nào.

Lớp tập huấn trang bị kỹ năng và phương pháp về đánh giá, làm việc nhóm, phỏng vấn sâu, tiếp cận thông tin 

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến quy trình đánh giá nhanh thị trường trong tình huống khẩn cấp cụ thể: xác định phạm vi và nội dung đánh giá; thu thập thông tin; phân tích thông tin, báo cáo và giám sát đã trang bị kỹ năng và phương pháp về đánh giá như làm việc nhóm, phỏng vấn sâu, tiếp cận thông tin có sự tham gia… Sau đó, các học viên được chia nhóm đi thực địa thu thập thông tin khả năng cung ứng của thị trường, lập bản đồ thị trường, giá cả các mặt hàng bán lẻ/sỉ tại địa phương....và xây dựng báo cáo đánh giá nhanh thị trường.

Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị, các học viên sẽ là những cán bộ hỗ trợ tham mưu cho lãnh đạo trong việc quyết định lựa chọn các loại hình ứng phó có hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của người dân bị thiệt hại sau thiên tai, thảm họa. Đồng thời là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động ứng phó với thiên tai, thảm họa và là xu thế toàn cầu hiện nay cần phát triển rộng khắp.

Hồng Ngọc