GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

27/05/2022 20:31

Tiếp theo thông báo về việc tuyển dụng nhân sự tham gia Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng lực cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động nguồn lực" do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đến 17h00 ngày 25/6/2022.
 

Chi tiết xem tại đây: http://redcross.org.vn/van-ban/93-kh-tuhctd.html