Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ

31/10/2019 22:23
Trước những diễn biến phức tạp của bão số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 16/CĐ TWPCTT ngày 29/10/2019 về việc triển kh...

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 16/CĐ TWPCTT ngày 29/10/2019 về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ.

Nội dung chi tiết xem tại đây:http://redcross.org.vn/storage/2019/cong-dien-16-cd-twpctt-ngay-29-10-2019.pdf