Chợ nhân đạo - phiên chợ ấm áp tình người

27/08/2020 14:46

Như bình thường, hôm nay bà Báu đi chợ để mua những thực phẩm cần thiết cho mình. Nhưng phiên chợ bà đến hoạt động khác ngày thường!

Bà Báu và hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn khác không phải dùng tiền để mua hàng. Bà chỉ cần dùng những tờ phiếu đổi hàng để lựa chọn các nhu yếu phẩm. 

Những phiên chợ như thế này được gọi là “Chợ nhân đạo”.

“Chợ nhân đạo” cũng là nơi các cá nhân hoặc cộng đồng doanh nghiệp có thể tham gia hoạt động nhân đạo như tặng miễn phí hoặc bán sản phẩm với giá rẻ cho người nghèo.