HOTLINE: 024 38224030

Cơ quan báo chí

  1. BÁO IN NHÂN ĐẠO VÀ ĐỜI SỐNG

        Địa chỉ: Số 68 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

        Điện thoại Văn phòng cơ quan: 024 36649795

        Email: baondds05@gmail.com/bantrisundds@gmail.com

        Phó Tổng Biên tập phụ trách : Đinh Bá Tuấn. ĐT : 024 36649795

  1. BÁO ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO VÀ ĐỜI SỐNG

        Địa chỉ: Số 68 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

        Điện thoại Văn phòng cơ quan: 092 1050 558

        Email: nhandaodientu@gmail.com

        Tổng Biên tập: Đinh Bá Tuấn. ĐT : 02436649795

  1. TẠP CHÍ NHÂN ĐẠO

        Địa chỉ: Số 68 - Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

        Điện thoại Văn phòng cơ quan: 024 39 436 077

        Fax: 024 38 225 280                  

        Email: tapchinhandao@vnn.vn / tapchinhandao@gmail.com

        Phó Tổng Biên tập phụ trách: Trần Phổ Thế. ĐT : 024 39434513

 

  1. TRUNG TÂM NGHE NHÌN VÀ TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO

        Địa chỉ: Số 68 - Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

        Điện thoại Văn phòng cơ quan: 024 39 445 305

        Fax: 024 39 447 020                  

        Email: truyenhinhnhandao@gmail.com; truyenhinhnhandao@vtv.vn

        Website: nhandaovtv.vn 

        Giám đốc: Phạm Văn Hà. ĐT : 024 39449871

Chia sẻ