HOTLINE: 024 38224030

Chủ tịch danh dự

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
(1946 - 1969)

...Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ...”.

                                                                  Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH DANH DỰ QUA CÁC THỜI KỲ

Cố Tổng Bí thư

 Đỗ Mười

   (1995 - 2001)

Nguyên Chủ tịch nước

Trần Đức Lương

(8/2001 - 7/2012)

Nguyên Chủ tịch nước

Trương Tấn Sang

(7/2012 - 16/8/2017)

Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(từ 16/8/2017 đến 21/9/2018)

   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước    Nguyễn Phú Trọng

(từ tháng 12/2018 đến nay)

Chia sẻ