HOTLINE: 024 38224030

Các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội

 • Các số tổng đài nội bộ tại 82 Nguyễn Du: (+84 24) 38 224 030, (+84 24) 39 428 907, (+84 24) 3 9 426 102, (+84 24) 39 420 367, (+84 24) 39 410 081
 • Các số tổng đài nội bộ tại 68 Bà Triệu: (+84 24) 39 439 315, (+84 24) 39 432 176
 1. Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực
 • Địa chỉ: Số 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 601 - 603
 • Fax: (+84 24) 9424285
 1. Ban Chăm sóc sức khỏe và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện
 1. Ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam:
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 501-503
 • Fax: (+84 24) 39 428936
 • Email: banctxhvnrc@gmail.com
 1. Ban Hợp tác quốc tế
 • Địa chỉ: Số 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 104
 • Fax: (+84 24) 38 263703
 •  Email: vnrchq@netnam.org.vn
 1. Ban Quản lý thảm họa
 1. Ban Tài chính Kế toán
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 401-402-404-405-406
 • Fax: (+84 24) 38 229972
 • Email: vnrc_fd@yahoo.co.in
 1. Ban Tổ chức
 • Địa chỉ: Số 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 204 - 604 - 222
 • Email: bantochucctd@gmail.com
 1. Ban Truyền thông và Tình nguyện viên
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 502-504-505-161
 • Email: bantuyentruyenctd@gmail.com
 1. Cơ quan đại diện phía Nam:
 • Địa chỉ: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • TeL: (+84 28) 38 391 271
 • Fax: (+84 28) 38 322 298
 • Email: cqphianamctd@gmail.com

-Trực bảo vệ 24/24: (+84 28) 38 324610

-Trường Đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ: (+84 28) 38 399607

 1. Thường trực Ban Kiểm tra
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 602-605
 • Email: bankiemtra@gmail.com
 1. Trung tâm Đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ
 • Địa chỉ: xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.62885969/024.62885936
 • Fax: (+84 24) 62885969
 • Email: trungtamdaotaoctd@vnn.vn
 1. Văn phòng:
 • Địa chỉ: Số 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại:

- Chánh Văn phòng: máy lẻ 105

- Phòng Văn Thư: máy lẻ 102

- Phòng Tổng hợp thi đua: máy lẻ 123

- Thường trực bảo vệ 82 Nguyễn Du: máy lẻ 107

- Thường trực bảo vệ 68 Bà Triệu: máy lẻ 101

Chia sẻ