HOTLINE: 024 38224030

Các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội

 • Các số tổng đài nội bộ tại 82 Nguyễn Du: (+84 24) 38 224 030, (+84 24) 39 428 907, (+84 24) 3 9 426 102, (+84 24) 39 420 367, (+84 24) 39 410 081
 • Các số tổng đài nội bộ tại 68 Bà Triệu: (+84 24) 39 439 315, (+84 24) 39 432 176
 1. Ban Công tác xã hội
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 501-503-506
 • Fax: (+84 24) 39 428936
 • Email: banctxh.vnrc@gmail.com
 1. Ban Chăm sóc sức khỏe và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện
 1. Ban Quản lý thảm họa
 1. Ban Truyền thông và Tình nguyện viên
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 502-504-505
 • Email: bantuyentruyenctd@gmail.com
 1. Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 601 - 603
 • Email:
 1. Ban Hợp tác quốc tế
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 104
 • Fax: (+84 24) 38 263703
 • Email: international@redcross.org.vn
 1. Ban Tài chính - Kế toán
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 401-402-404-405-406
 • Fax: (+84 24) 38 229972
 • Email: vnrc_fd@yahoo.co.in
 1. Ban Tổ chức
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 204 - 222
 • Email: bantochucctd@gmail.com
 1. Thường trực Ban Kiểm tra
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại: máy lẻ 602-605
 • Email: bankiemtra@gmail.com
 1. Văn phòng:
 • Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
 • Điện thoại:

     - Chánh Văn phòng: máy lẻ 105

     - Thư ký - Phó Văn phòng: máy lẻ 103

     - Phòng Văn Thư: máy lẻ 102

     - Phòng Tổng hợp thi đua: máy lẻ 123

     - Thường trực bảo vệ 82 Nguyễn Du: máy lẻ 107

     - Thường trực bảo vệ 68 Bà Triệu: máy lẻ 101

 1. Cơ quan đại diện phía Nam:
 • Địa chỉ: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • TeL: (+84 28) 38 391 271
 • Fax: (+84 28) 38 322 298
 • Email: cqphianamctd@gmail.com

     -Trực bảo vệ 24/24: (+84 28) 38 324610

     

 

Chia sẻ