HOTLINE: 024 38224030

Video Phòng ngừa và ứng phó thảm họa

2016_Chiến dịch khắc phục hậu quả hạn - mặn

2016_Chiến dịch khắc phục hậu quả hạn - mặn

2017_Chiến sĩ áo đỏ

Videoclip phản ánh hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2015_Tường thành xanh

2015_Tường thành xanh (bản full)

2016_Cứu trợ lũ lụt miền Trung

Cứu trợ lũ lụt miền Trung tháng 10/2016

2018_Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa

Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa