HOTLINE: 024 38224030

Ảnh về lĩnh vực khác

Hội trại 2018 - Hoạt động của Vietnam Red Volunteer

Hội trại 2018 - Hoạt động của Vietnam Red Volunteer

Hội trại 2018 - Bế mạc lửa trại

Hội trại 2018 - Bế mạc lửa trại

Hội trại 2018 - Thăm trung tâm nuôi dưỡng người già - TP. Cần Thơ

Hội trại 2018 - Thăm trung tâm nuôi dưỡng người già - TP. Cần Thơ

Hội trại 2018 - Hội thảo nước sạch vệ sinh

Hội trại 2018 - Hội thảo nước sạch vệ sinh

Hội trại 2018 - Hội thảo biến đổi khí hậu

Hội trại 2018 - Hội thảo biến đổi khí hậu

Hội trại 2018 - Thi kỹ năng sơ cấp cứu

Hội trại 2018 - Thi kỹ năng sơ cấp cứu

Hội trại 2018 - Thi kỹ năng tuyên truyền

Hội trại 2018 - Thi kỹ năng tuyên truyền

Hội trại 2018 - Thi trang trí trại

Hội trại 2018 - Thi trang trí trại

Hội trại 2018 - Trao nhà Chữ thập đỏ

Hội trại 2018 - Trao nhà Chữ thập đỏ

Hội trại 2018 - Lễ khai mạc hội trại

Hội trại 2018 - Lễ khai mạc hội trại