HOTLINE: 024 38224030

2018_Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa

Nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu trợ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống, năm 2012, với sự hỗ trợ của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng "Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa".

Năm 2017, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung uonwg về Phòng chống thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh Quy trình chuẩn quy định các nguyên tắc, phương pháp tiến hành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cấp Hội, các đơn vị chuyên môn, đội ứng phó thảm họa các cấp.

Đây là tài liệu để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế áp dụng thống nhất khi triển khai các hoạt động ứng phó thảm họa tại Việt Nam.