HOTLINE: 024 38224030Tài liệu


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
34/BC-TƯHCTĐ 07-02-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 Tải về
22/BC-TƯHCTĐ 26-01-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2-2018 Tải về
22/BC-TƯHCTĐ 26-01-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2-2018 Tải về
74/BC-TƯHCTĐ 29-03-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 02, tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4-2018 Tải về
92/BC-TƯHCTĐ 27-04-2016 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 3 và 4-2016 Một số công tác trọng tâm tháng 5-2016 Tải về
92/BC-TƯHCTĐ 27-04-2016 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 3 và 4-2016 Một số công tác trọng tâm tháng 5-2016 Tải về
10/BC-TƯHCTĐ 17-01-2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra năm 2018 Tải về
128/BC-TƯHCTĐ 24-05-2018 Báo cáo kết quả Phong trào Tết năm 2018 Tải về
129/BC-TƯHCTĐ 25-05-2018 Báo cáo tổng kết chương trình cứu trợ bão Damrey của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
10 /BC-TƯHCTĐ 22-01-2016 Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015 Tải về